Kalash Chakra Shudhi
Date 07:07:2020 (12:38 PM)
Masa Shravana Krishna
Tithi Tritiya
Nakshatra Shravana
Vaar Tuesday
Sun Rise 07:07:2020 (05:32 AM)
Sun Set 07:07:2020 (07:20 PM)

Moon and Sun nakashatra's combination are Inauspiscious

Nakshatra of moon is Shravana and sun is Punarvasu, So Kalash Chakra Shudhi is not recommended.

Moon Nakshatra Start

06:07:2020 (11:12 PM)

Moon Nakshatra End

07:07:2020 (11:56 PM)

Sun Nakshatra Start

05:07:2020 (11:03 PM)

Sun Nakshatra End

19:07:2020 (10:36 PM)